Behövs en affärsplan?

En fråga som du kan komma att få är om du har gjort en affärsplan. I affärsplanen ingår att göra en ekonomisk plan, en budget, för de första ett till tre åren.
Affärsplanen behöver du om du ska låna pengar och ofta när du ska hyra lokal. Affärsplanen behövs också om du ska söka starta-eget-bidrag från Arbetsförmedlingen.

Även om du inte behöver låna pengar eller hyra lokal så är affärsplanen ett mycket bra stöd till Dig som egen företagare.
I affärsplanen går du igenom och svara på frågor om Din affärsidé. Det är frågor som man behöver tänka igenom för att få en så bra start som möjligt.
Vad ska göras? När ska det göras? Vad kan du göra själv? Vad behöver du ha hjälp med? Hur mycket tid kommer det att ta? Hur mycket pengar kommer det att kosta innan du säljer din första vara eller tjänst? Hur mycket ska du ta betalt för din vara eller tjänst? Har du rätt kunskap/utbildning? Vilka konkurrenter har du? Hur ska du få kunder att välja ditt företag? Hur mycket pengar behöver du ha i lön för att täcka Dina levnadsomkostnader såsom mat, boende m.m.? Vem kan täcka upp för Dig om du blir sjuk eller behöver vara hemma för vård av sjukt barn? Dessa och många andra frågor går du igenom i en affärsplan.
Affärsplanen blir sedan din handlingsplan.

Affärsidé

Vilken är din affärsidé?
Är den att starta en livsmedelsbutik, en städfirma eller ett café, formge och tillverka stengods, göra lösögonfransar, sälja bilar, hyra ut cyklar, bedriva äggproduktion, hunddagis, bilverkstad, mekanisk verkstad, laga telefoner, eller reparera järnvägar? Arbeta med allservice, mat- och dryckeshantverk, coaching, ekonomisk rådgivning, utbildning, eller med friskvård? Listan över affärsidéer kan göras precis hur lång som helst.

Tillgodoser din affärsidé ett behov som redan finns eller skapar den ett nytt behov?
Det kanske är en ny uppfinning eller tjänst som du ska sälja.
Din vara eller tjänst kanske bara finns i andra länder eller på andra orter i Sverige. Mycket av det vi hittar i butiker idag fanns inte att köpa Sverige för tjugo år sedan eller så fanns de bara i större städer som Stockholm, Göteborg och Malmö.
Det kan också vara att sälja en produkt eller tjänst som redan finns men med annan kvalitet, i en annan miljö eller något som gör det annorlunda än det som finns på marknaden idag.

Kunder

Vilka vänder sig din vara eller tjänst till?
Är det ungdomar, barn, vuxna, äldre? Föräldrar, hundägare, golfintresserade, kvinnor och män mellan 20 och 50 år, etc.? Det är frågor man kan behöva svara på för att rikta sitt budskap. Ju fler man riktar sitt budskap till desto svårare och ofta dyrare blir marknadsföringen. Kanske tycker du att din vara eller tjänst vänder sig till alla, oavsett ålder, intresse etc. Men då kan du istället tänka igenom vilken din vanligaste kund är? Det är också viktigt att veta hur köpstark din vanligaste kund är, det vill säga hur mycket pengar kunden har att spendera.

Vilka är dina kunder?
Är det privatpersoner, företag, kommunal eller statliga verksamheter?

Var finns dina kunder?
Finns de lokalt i Eslöv, i Skåne, i Sverige, i ett visst land eller globalt runt hela jorden?

Har du ett affärsställe/affärslokal?
Är det lätt att ta sig till din affärslokal, syns det, hur många passerar där varje dag, vilka tider passerar de, är det lätt att parkera, finns det andra verksamheter i närheten som drar kunder även till din affärslokal?

Varor

Producera varor
Om du ska producera varor från grunden till någon som i sin tur kanske ska använda dem i sin produktion så krävs ofta större investeringar i maskiner, lokaler m.m. Det kostar pengar att komma igång med produktionen och kan det ta tid innan du får in pengar från försäljning.
Det är viktigt att veta när i tiden du kommer att kunna leverera och få in pengar för att kunna betala dina leverantörer och långivare. Du behöver ha en tydlig marknadsplan, varuprover och modeller på vad du ska tillverka och sälja, till vem/vilka du ska sälja och helst ha kunder från första dagen. En likviditetsbudget, som visar när du ska betala ut pengar och när du förväntas få in pengar, är en nödvändig hjälp.

Sätta samman varor så att det bildar en ny vara
Om du ska köpa in varor och sätta samman till en ny vara så kan det behövas investeringar och det kan ta tid innan du får in pengar. Du behöver ha klart med leverantörer och du behöver ha varuprover och modeller på vad du ska sälja, till vem/vilka du ska sälja och helst ha kunder från första dagen.
Det är viktigt att veta när du kommer att sälja och få in pengar för att kunna betala dina leverantörer och långivare. En likviditetsbudget, som visar när du ska betala ut pengar och när du förväntas få in pengar, är en nödvändig hjälp.

Tillhandahålla varor
Om du ska tillhandahålla varor så kan du behöva lägga ut pengar för att köpa in ett lager. Du behöver ha en lokal för att hålla lager och eventuellt också ett affärsställe/butik för att ta emot kunder som ska köpa eller har beställt varor. Om du ska sälja genom e-handel så behöver du ha en hemsida och ett distributionsnätverk så att kunderna får sina varor. Om det är varor du tillverkar själv för att sälja genom e-handel så ska du kunna förpacka dem och skicka dem till kunden för en rimlig kostnad.

Tjänster
En tjänst är något du tillhandahåller. Vanligtvis är det tid och kunskap som du säljer. Är det enbart din egen tid eller din egen kunskap som du säljer är det möjligt att du inte behöver ha mer än en dator och en telefon. Du behöver kanske en lokal där du kan ta emot kunder och ha specialutrustning och lager. Du kan behöva ha en bil och frakta specialutrustning och lager i. Allt detta beror på vad det är för tjänst du säljer.

Lokal/Affärsställe

Vart lokalen ska ligga
Lokalen behöver ligga strategiskt för din verksamhet. Det är lätt att tro att det är mer ekonomiskt att ha en billigare lokal som ligger sämre till men tänk då på du kommer att sälja mindre. Det har också ett reklamvärde att ha lokalen där den syns bra.
Dina kunder behöver lätt kunna hitta dig och kanske spontant kunna komma in när de går förbi. Om du ska ha ett café så ta reda på hur många som passerar ditt café varje dag och räkna med hur många av dem som behöver komma in och handla, och för hur mycket pengar, för att du ska ha tillräckligt för att betala dina kostnader och ta ut en lön som du kan leva på. Ställ dig utanför lokalen olika tider under en vanlig vecka och räkna hur många personer, kvinnor och män, om de ser ut shoppa eller om de verkar vara på väg till och från arbete, åldersfördelning etc.

Hyra och anpassning
Att hyra eller köpa en lokal eller ett affärsställe kostar pengar vare sig man säljer eller inte. Lokalen kan behöva anpassas för din verksamhet och det är ofta något som du som hyresgäst får bekosta. Hyresvärden kan vilja se en affärsplan där din budget ingår och kan vilja ha ett antal månadshyror i förskott eller en bankgaranti, där din bank betalar hyresvärden om du inte fullgör dina skyldigheter enligt hyreskontraktet. En bankgaranti kostar också pengar och banken kommer att kräva någon form av säkerhet, förutom en affärsplan och en budget.

Tillstånd och lagar
Vissa verksamheter behöver tillstånd. Ta kontakt med kommunens företagslots och be om ett möte. De kommer att vägleda dig så att det blir rätt.

Det finns ofta speciella lagkrav för verksamheter. Ta reda på vilka lagar och regler som du behöver följa för att bedriva din verksamhet.

Företagsförsäkring
Viktigt att ha. Ta kontakt med försäkringsbolag och ordna en försäkring som passar din verksamhet.

Momsredovisning, löneutbetalningar, bokföring och bokslut
Se till att ha en kompetent redovisningsekonom.

Tänker du sköta bokföringen själv och inte har kunskaper kan du behöva gå en kurs. Det är lätt att göra fel som kan ge stora ekonomiska konsekvenser. Det bästa rådet är att betala för hjälpen första året och passa på att lära dig under tiden.

Budget

Resultatbudget
En resultatbudget är vilken kvantitet eller mängd du förväntar dig att sälja och vad det kommer att kosta att sälja den kvantiteten. Ofta gör man den för ett år i taget men visar varje kvartal för sig. Du hittar exempel på en enkel resultatbudget för en enskild firma genom att klicka här.

Likviditetsbudget (kassaflöde)
En likviditetsbudget eller som det också kallas, kassaflödesanalys, är ett viktigt verktyg för den visar hur mycket pengar du förväntar dig ska komma in och hur mycket pengar som ska betalas ut. Exempelvis är amorteringar på lån inte med i en resultatbudget eftersom det inte räknas som en kostnad, men det är pengar som ska betalas ut. Ofta gör man resultatbudgeten för ett år i taget men så att man ser hur mycket som ska betalas ut varje månad. Du hittar exempel på en enkel likviditetsbudget för en enskild firma genom att klicka här.

Löner

Din egen lön
I affärsplanen ingår att bestämma vilken lön du behöver ha för att klara dina levnadsomkostnader och hur snart du behöver ha den lönen. Lönen är inte minst viktig för din SGI (sjukpenninggrundande inkomst) och framtida pension. Du kanske också behöver ha ett pensionssparande. Det kan vara en enkel riktlinje att tänka att hälften av det som du har kvar när du har betalt alla kostnader i ditt företag kan du ta ut i lön och att resten går till skatt. Det är inte riktigt hela sanningen men lätt att komma ihåg. Får du pengar över så kan du åka på en veckas välbehövlig semester ?

Lön till anställda
Om din verksamhet kräver att du har anställda så ska deras lön räknas in i din resultatbudget och i din likviditetsbudget. Även om du arbetar mest själv så kan du bli sjuk, behöva vara hemma för vård av barn, eller behöva vara ledig någon gång. Du betalar sociala avgifter och källskatt för den anställde månaden efter den månad löneutbetalningen har gjorts.

Marknadsföring
Syns man inte finns man inte, men att marknadsföra kostar i form av tid och pengar. Man måste också vara säker på att marknadsföringen ger resultat i form av försäljning. Därför är det viktigt att ha en bra marknadsföringsplan. Om det är din egen tid du lägger ner så behöver du fundera på om det kanske är bättre att du arbetar med din verksamhet och anlita ett företag som arbetar med marknadsföring. Det kan vara en fördel att ha ett samarbete med en bra reklambyrå. Då kan man bestämma vad reklambyrån ska göra och vad man själv ska göra.

Kontakta oss